Afvalwater behandeling ​


Bio-Solutions biedt een breed gevarieerd aanbod van producten die tegemoet komen aan de eisen van gemeenten, de voedingsindustrie, ondernemers en bewoners.

Water is een voorziening met beperkte voorraad. De natuur kan de negatieve effecten van onbehandeld afvalwater slechts verwerken zolang het duurt. De destructieve invloed van mismanagement met afvalwater wordt op grote schaal waargenomen.

Goede behandeling van het afvalwater verwijderd  “zuurstofhoudende" organische materialen. Rendering it more acceptabel. Aanvullend op de afvalwaterbehandeling zullen ook andere belastende materialen worden verwijderd zoals stikstof en zware metalen. –  Al deze issues hebben een ernstige en voortdurend negatieve impact op ons milieu.

Ons hoofddoel is gericht op het instandhouden van het gemeentelijk afvalwater

Soepel, wateroverlast (SSO’s), Waterstofsulfide problematiek (H2S) in rioolgemalen, riooloverlast. Bio-Remediation biedt diverse behandelingen die de vetten en oliën grotendeels verwijderen uit het rioolgemaal. Dit zijn de oorspronkelijke vetten afkomstig van de Horeca.

Het terugdringen van vet en ander organisch afval dat zich ophoopt in het collectieve afvalwater systeem heeft verscheidene voordelen, inclusief de reductie van SSO’s

Het bespaart onderhoudskosten, gemeenschapskosten, manuren, en brengt de riooloverlast terug tot een aanvaardbaar niveau.

Bio-Solutions’s afvalwater behandelingen zijn oplossingen die worden gebruikt in veel steden waarin ook de internationale voedingsindustrie participeert.​bio-remediation.ppt
8.9 MB

Bio-Remediation Testimonials.pdf
2.2 MB


Bio-Solutions microbiële producten faciliteren een significante reductie (vanaf  97-100%) in:
• Vetten, oliën and Vetbestandelen (FOG’s)
• Totale schorsing van Vaste stoffen (TSS’s)
• Bezinksel/Sediment
• Waterstofsulfide (H2S)
• Ammoniak geuren
• de vereisten van biochemische zuurstof waarden (BOD)
• SSO (sanitaire overstroming van afvoerwater)